Selvitä Enkeli

Mikä on ihmisen käyttäytyminen? Teoriat, määritelmä ja tyypit

Ihmiskäyttäytyminen on luonnostaan ​​monimutkainen aihe, joka liittyy ihmisten toiminnan tapaan ja syihin. Tietenkin on olemassa lukemattomia teorioita, jotka liittyvät ihmisen käyttäytymiseen ja erityyppisiin käyttäytymisiin. Ihmiskäyttäytymisen ymmärtäminen on yhteiskunnassa erittäin tärkeää; tieto valaisee malleja, syitä, joiden vuoksi ihmiset tekevät tiettyjä päätöksiä, ja paljon muuta. Tietysti, mitä enemmän ihminen ymmärtää ihmisen käyttäytymistä, sitä paremmin hän voi sijoittaa itsensä ja ymmärtää, miten muut näkevät, tulkitsevat ja sopeutuvat erilaisiin ympäristöihinsä.

Lähde: pixabayTeoriat ihmisen käyttäytymisestä

Ihmiskäyttäytymistä koskevista teorioista yksi yleisimmistä on ehdollistaminen. Hoito tapahtuu, kun joku on hoidettu käyttäytymään tietyllä tavalla. Esiintymistä on kahta päätyyppiä, ja yksi muoto voi vaikuttaa enemmän toiseen muotoon. Tietenkin ihmisten ehdollistamisella käyttäytymiseen tietyllä tavalla voi olla nopeaa eettistä tai moraalista keskustelua, varsinkin kun joku on ehdollistettu toimimaan tavalla, joka ei vastaa heidän etujaan. Sitten toiset väittävät, että ihmiset kaikki on luonnostaan ​​ohjelmoitu toimimaan tavalla tai toisella.

Klassinen hoitoKlassinen hoito tapahtuu, kun joku tulee liittämään tiettyjä ärsykkeitä erilaisiin tuloksiin. Tämä vuorovaikutustapa puolestaan ​​rohkaisee ihmisiä käyttäytymään tavalla, joka tuo heille iloa ja mielihyvää. Esimerkiksi jos joku havaitsee, että hänellä on taipumus toimia hyvin kun noudattaa vaistoaan eikä sääntöjen noudattamista, hän on todennäköisesti epäjohdonmukaisempi ja ottaa riskejä. Klassisen ehdollistamisen ei aina tarvitse tapahtua tietyn yksilön toiminnasta tai manipulaatiosta. Joskus tällainen hoito tapahtuu yhteiskunnasta tai ympäristöstä, johon joku rutiininomaisesti altistuu.Operantin hoito

Yksinkertaisesti operanttihoito ohjaa ihmisen käyttäytymistä positiivisella ja negatiivisella vahvistuksella. Henkilö, joka joutuu jatkuvasti vaikeuksiin lain kanssa rikkomalla tiettyjä sääntöjä, oppii yleensä yhdistämään sääntöjen rikkomisen oikeudellisiin kysymyksiin. Samoin henkilö, joka opiskelee säännöllisesti tenttejä varten ja ässyttää heidät, yhdistää opiskelun positiivisiin arvosanoihin. Ihmiskäyttäytymisen suhteen ihmisillä on taipumus päästä eroon siitä, mikä aiheuttaa heille kipua, ja pyrkivät nautintoon ja henkilökohtaiseen tyydytykseen. Nämä ovat joitain siitä, kuinka ehdollistamisen, sekä klassisen että operantin, teorian vaikutetaan ihmisen käyttäytymiseen.enkeli numero 113

Tunnistaminen

Ihmiskäyttäytymisen alalla kognitio on hyvin yleinen teoria, joka väittää, että ihmisen käyttäytyminen määräytyy yksilön ajatusten, sisäisen arvostelukyvyn, henkilökohtaisten motivaatioiden jne. Avulla. Tämä teoria painottaa suuresti ihmisten sisäisiä tiloja ja väittää, että henkilö on tunne, ajattelu tai taistelu vaikuttaa lopulta maailman näkemään käyttäytymiseen. Tietysti ihmisten käyttäytymiseen liittyvät kognitiiviset teoriat tukevat voimakkaasti mielenterveystutkimuksia, psykologisia tutkimuksia ja paljon muuta. Suuri osa aineellisen, ulkoisen maailman nykyisestä olemassaolosta oli alun perin yksilön mielessä.

Ihmisen käyttäytymisen tyypit

Monet ihmiskäyttäytymisen teoriat ovat laajalti käytössä ja hyväksytty nykymaailmassa. Näiden teorioiden ymmärtäminen tekee eron, mutta samoin ymmärtää ihmisten käyttäytymisen tyypit ja niitä ohjaavat tekijät. Ainutlaatuisena lajina ihmiset kuuluvat kollektiivisesti ja erikseen eri tai jopa useampaan luokkaan. Jotkut ihmiset voivat olla taipuvaisia ​​yhteen suuntaan, kun taas toisia ohjaa jokin muu kokonaan. Seuraavat tiedot vaaditaan kuitenkin ihmisen käyttäytymisen totta ymmärtämiseksi.Persoonallisuusperustainen32 enkelinumero

Lähde: pixabayIhmisten käyttäytymiseen vaikuttaa suuresti heidän persoonallisuutensa. Jotkut ihmiset voivat olla kärsivällisiä ja rentoja, kun taas toiset ovat kärsimättömiä ja kuumapäisiä. Useimmissa tapauksissa et voi kertoa jonkun persoonallisuutta heti lepakosta. Yleensä vie aikaa heidän tuntemiseensa, vuorovaikutukseen heidän kanssaan ja todelliseen tuntemiseen siitä, mitä olet tekemisissä. Jotkut persoonallisuudet ovat ystävällisempiä kuin toiset, ja on joukko tekijöitä, jotka voivat muokata tai muuttaa jonkun persoonallisuutta. Kulttuuri, ympäristö, ikäisensä voivat vaikuttaa yksilön persoonallisuuteen ja paljon muuta.Korkoihin perustuva

Henkilön mielenkiinnolla on merkittävä merkitys ihmisen käyttäytymisessä. Kiinnostus voi määrittää, käyttäytyykö joku tavalla, joka ei ole johdonmukainen hänen kanssaan. Lisäksi kiinnostus määrää usein, ottaako joku riskejä vai ei. Useimmiten, kun joku on kiinnostunut jostakin henkilöstä tai aiheesta, hän kiinnittää todennäköisemmin huomiota kuin jos hän ei olisi kiinnostunut. Henkilön kiinnostuksen osoittaminen johonkin kohtaan voi olla erittäin hieno tapa ennustaa tai teorioida tulevaa ihmisen käyttäytymistä.Asenteeseen perustuva

enkeli numero 1010

Kuten persoonallisuus ja kiinnostus, myös yksilöllinen asenne vaikuttaa syvästi ihmisen käyttäytymiseen. Asenteet voivat olla oikeat tai väärät, kehityksen tai ulkopuolisen vaikutuksen kautta. Siitä huolimatta ei voida kiistää, että ihmisen asenne määrää pähkinänkuoressa tekemänsä valinnat, tavan olla vuorovaikutuksessa muiden kanssa ja ihmisen yleisen käyttäytymisen. Positiivinen asenne voi tehdä joku avoimemmaksi ja vastaanottavaisemmaksi tietylle henkilölle tai tilanteelle. Samoin kielteinen asenne saa ihmiset yleensä välttämään tai sulkemaan pois epäedullisen näkemyksensä.

Tunteisiin perustuva

Tunteet ovat syvästi merkityksellisiä ihmisten käyttäytymisen suhteen. Niin monet elämän toimet ja päätökset ovat emotionaalisesti varautuneita, vaikka ihmiset eivät tajuakaan tätä pinnalla. Positiivinen emotionaalinen tila voi saada jonkun olemaan ennakkoluuloton, ottamaan todennäköisemmin riskejä ja muuten harjoittamaan tiettyä käyttäytymistä. Samoin negatiivinen emotionaalinen tila voi johtaa tuhoon, eristäytymiseen tai henkilön päätökseen vetäytyä. Lähes kaikki ihmiskäyttäytymistavat voidaan jäljittää jonkinlaisiin tunteisiin, vaikka niihin liittyy muita tekijöitä.

Ihmisen käyttäytyminen ja itsehillintä

Inhimillisen käyttäytymisen perusteellisempi ymmärtäminen on vaikuttanut myönteisesti yhteiskuntaan niin monella tasolla. Tämä on kiistaton tosiasia, ja silti ihmisen käyttäytymisen määritelmästä, teorioista ja tyypeistä huolimatta itsehillintä on edelleen erittäin merkityksellistä. Sillä, miten käyttäydyt, on aina merkitystä, koska kun kaikki on sanottu ja tehty, olet vastuussa teoistasi. Hyvin käyttäytyminen ja itsensä hallinta on erittäin helppoa, kun kaikki menee hyvin, eikä selkäsi ole seinää vasten. Kuitenkin käyttäytyminen stressin, huolen ja haasteiden edessä on usein se, mikä osoittautuu kaikkein määrittävimmäksi.

Lähde: pixabay

Itsehillinnällä on merkitystä, koska se määrää, pysytkö maadoitettuna vastoinkäymisten tai vaikeiden aikojen edessä. Jolla, jolla ei ole itsehillintää, on huomattavasti vaikeampaa pysyä ongelmien ulkopuolella kuin jollakin, joka osaa hallita itseään. Itsehillinnän harjoittaminen ei tarkoita, ettet koskaan tule vihaiseksi. Se ei tarkoita, että persoonallisuutesi, kiinnostuksen tasosi ja asenteet eivät tule pelaamaan; kun sinulla on itsehillintä, voit hallita näitä tekijöitä sen sijaan, että annat heidän hallita sinua.

Seuraukset, olivatpa ne positiivisia tai negatiivisia, ovat väistämättömiä tekijöitä ihmisen käyttäytymisen suhteen. Valintasi ja tapa, jolla päätät käyttäytyä, määräävätko koetko toivottuja vai ei-toivottuja tuloksia. Itsehillintä antaa sinun hallita käyttäytymistäsi ja välttää negatiivisia seurauksia, joille et halua altistua. On lukemattomia tilanteita, joissa ihmiset ovat katsoneet taaksepäin ja joko toivoneet, että he käyttäisivät parempaa itsekontrollia, tai tunteneet olevansa kiitollisia siitä, että he käyttivät itsehillintää.

lokkien hengellinen merkitys

Entä jos kamppailet ihmiskäyttäytymisesi kanssa?

Jos huomaat kamppailevasi käyttäytymisesi hallinnassa, se voi hyvinkin olla merkki syvemmästä asiasta, joka on ratkaistava. Silloinkin kun joku tuntuu turhautuneelta tai sääolosuhteissa, siellä on yleensä jonkin verran itsehillintää, joka antaa heille mahdollisuuden hallita tekemiään valintoja ja miten he ovat vuorovaikutuksessa muiden kanssa.

Henkilökohtaiseen ihmiskäyttäytymiseen liittyvät kysymykset voivat olla osoitus ratkaisemattomista asioista tai aikaisemmista traumoista. Joskus ihmiset joutuvat negatiivisiin alaspäin suuntautuviin kierteisiin, kun he eivät ole käsittäneet hyvin tärkeitä asioita, joilla on valta vaikuttaa heidän elämäänsä. Ratkaisematon trauma voi vaikuttaa jonkun persoonallisuuteen, kiinnostuksen tasoon, asenteeseen, emotionaaliseen tilaan ja paljon muuta. Ei ole mitään sotkua, ja pahinta on, että monet ihmiset eivät ole tietoisesti tietoisia näiden haitallisten vaikutusten tapahtumisesta. He voivat nähdä vain ongelman oireet, joten kyvyttömyys hallita käyttäytymistään.

Jos tämä on jotain, joka resonoi kanssasi, rekisteröityminen online-terapiaan BetterHelpin kanssa voi todella muuttaa elämäsi parempaan suuntaan. Verkkohoitoon liittyy useita etuja; Ensinnäkin, sinulla on pääsy terapeuttiin riippumatta siitä, kuka olet tai missä asut. Toiseksi sinulla on tukijärjestelmä ja ammattitaitoinen ohje, joka voi antaa käsityksen tilanteestasi. Lopuksi työskentelemällä terapeutin kanssa avaat itsesi paitsi oppia lisää itsestäsi yksilönä myös ymmärtää tärkeitä yksityiskohtia, jotka vaikuttavat elämäsi laatuun.

Lähde: pixabay

Riippumatta siitä, kuka olet tai mitä olet käymässä läpi, ansaitset parhaan mahdollisen hoidon ja ansaitset mahdollisuuden tehdä loppuelämästäsi parhaan elämäsi.

Jaa Ystäviesi Kanssa: