Kuinka parantaa ihmissuhdetaitoja

Lähde: unsplash.comTuntuuko sinulta siltä, ​​että voit kävellä huoneeseen ja tulla heti ystäviksi kaikkien ympärillä olevien kanssa? Vai oletko spektrin toisella puolella, ja sinun on vaikea suhtautua muihin ja olla vuorovaikutuksessa muiden kanssa? Kaikilla ei ole synnynnäistä kykyä olla yhteydessä kaikkiin ympärillä oleviin hetkessä, mutta jokaisella on potentiaalia kehittää ja parantaa ihmissuhdetaitojaan. Oppimalla ymmärtämään muita, ilmaisemalla kaunopuheisesti ajatuksiasi ja vakaumuksiasi, vakuuttamalla itsesi kunnioittavasti, ymmärtämällä kuinka ratkaista konfliktit ja hankkimalla asianmukaiset päätöksentekotekniikat, voit parantaa tulevaa vuorovaikutustasi muiden kanssa.Mitä ovat ihmissuhdetaidot?

Yksinkertaisena määritelmänä ihmissuhdetaidot ovat se, mitä käytät päivittäin vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa, sekä ryhmissä että erikseen. Nämä käsittävät:

bulimian pitkäaikaiset vaikutukset
  • Viestintä
  • Johtajuus
  • Empatia
  • Neuvottelut
  • Konfliktien ratkaiseminen
  • Tiimityö

ViestintäMahdollisuus kommunikoida tehokkaasti muiden kanssa - joko suullisin tai sanattomin keinoin - ei välttämättä ole kaikille helpoin. Viestintä sisältää tosielämän keskusteluja, kirjoitettua tai painettua materiaalia, kehon kielen ja jopa kykynne kuunnella toista ihmistä todella.

Lähde: pexels.comSanallisen viestinnän osalta sanat, joita käytämme, ja tapa, jolla käytämme niitä valtavan muutoksen aikaansaamiseksi lopputuloksessa. On tärkeää säätää viestintätapamme yleisömme perusteella. Tärkeä keskustelu pomosi kanssa ilmaistaisiin eri tavalla kuin keskustelu rakastajasi kanssa. Samoin koululaisryhmälle annettu esitys ilmaistaisiin eri tavalla kuin lääkäreille.

Jopa näissä erilaisissa tilanteissa ilmaisutapa voi joko lisätä tai vähentää väärän viestinnän ja mahdollisten erimielisyyksien mahdollisuutta. Kerro viestinnässä kaikki tosiasiat niin selkeästi ja ytimekkäästi kuin pystyt hallitsemaan. Jos aihe on henkilökohtainen asia, yritä selittäämiksisinusta tuntuu, miten sinä tunnet tai uskot, mitä uskot aiheesta. Anna kuuntelijasi esittää kysymyksiä tai pyytää lisää selkeyttä ja olla kunnioittava, kun vastaat näihin pyyntöihin.

Kehokielesi kertoo paljon siitä, miltä sinusta tuntuu, ja se voi joko hyödyttää sinua tai aiheuttaa ongelmia yhteydenpidossa muiden kanssa. Kun puhut henkilölle tai ryhmälle, toimi itsevarmasti. Pidä hartiat taaksepäin, nosta päätäsi, ilmoita kunnolla ja pidä silmäkosketusta kuuntelijoidesi kanssa. Tämä osoittaa, että uskot todella siihen, mitä ilmaisette. Yksi helpoimmista tavoista ilmaista positiivista kehon kieltä on hymyillä!Jos hymyilet jollekulle, jolle puhut, hänestä tulee luonnollisesti vastaanottavaisempi sanalle. Toisaalta, jos olet jatkuvasti hölynpölyä asioissa, vältä silmäkosketusta, mölyä tai ristissäsi käsivarsi, etäännyttäytyt kuuntelijoihisi ja vaikeutat ihmisten sitoutumista siihen, mitä yrität sanoa.

Kyky kuunnella muita on yhtä tärkeää kuin mahdollisuus ilmaista itseäsi suullisesti ja sanattomasti. Jos et pysty kuuntelemaan tehokkaasti, viestit voivat vääristyä ja väärää viestintää voi syntyä. Niiden välillä on erokuuntelemallajakuulo. Kuunteleminen vaatii kykyä ottaa sekä suullinen että sanaton viestintä ja poimia siitä viesti, kun taas kuulo vain antaa äänen päästä korviinne tulkitsematta sitä edelleen.

hylkäämisen herkkä dysforia

Johtajuus

Lähde: rawpixel.comTehokas johtaja ei välttämättä tarkoita sitä, että pystyt heiluttamaan ihmisten mielipiteitä ranteella. Tehokas johtajuus syntyy ymmärtämällä tilanne kokonaisuutena ja pystymällä keksimään ratkaisu, joka hyödyttää kaikkia osapuolia. Parantamalla päätöksentekotaitojasi ja oppimalla suostuttelun voiman, voit ottaa ensimmäiset askeleet tullaksesi tehokkaaksi johtajaksi.

Päätöksenteko edellyttää kykyä valita paras ratkaisu mahdolliseen ongelmaan tai tilanteeseen. Parhaat päättäjät käyttävät intuition ja päättelyn yhdistelmää päästäkseen johtopäätökseen. Intuitio viittaa 'suolentunteeseen'. Tämä on pohjimmiltaan yhdistelmä omia uskomuksiasi ja kokemuksiasi, joita sinulla on ollut aiemmin. Perustelut ovat pikemminkin 'aivot sydämen yli' -lähestymistapaa ja ottavat huomioon kovat tosiasiat eikä tunteet. Vaikka yksinkertaisempia päätöksiä voidaan tehdä intuition avulla, vaikeammissa päätöksissä on ensin otettava huomioon kaikki tosiasiat. Kun olet tehnyt tosiasioihin perustuvan päätöksen, mieti, miltä sinusta tuntuu. Mitä intuitiosi kertoo sinulle? Tekeekö päätöksesitunteaeikö?

Se, että pystyt suostuttelemaan muita tehokkaasti, ei tarkoita, että pystyt pakottamaan heidät näkemään asiat omalla tavallasi. Se viittaa pikemminkin kykyyn käyttää viestintämuotoja selittäessään muille, miksi päätöksesi / ideasi / toimintatapasi on paras mahdollinen, jolloin he voivat päättää itse. Ihmiset, jotka suostuttelevat toisia, eivät yritä liian kovasti tai käyttävät valta-asemia pelottaakseen muita sopimaan heidän kanssaan - he yksinkertaisesti asettavat tosiasiat tavalla, joka luonnollisesti viittaa yhteen johtopäätökseen.

Empatia

Lähde: pixabay.com

Empatian kehittäminen tapahtuu ajan myötä. Ensimmäinen askel on poistaa itsesi tunteistasi ja uskomuksistasi. Kun olet keskittynyt täysin siihen, missä seisot, voi olla vaikea nähdä tilanteita objektiivisesta näkökulmasta. Kun avaat mielesi ja yrität ymmärtää tilanteen toisen näkökulmasta - riippumatta siitä, oletko samaa mieltä heidän kantansa kanssa - sinun on helpompi ymmärtää ja myötätuntoa häntä.

Mahdollisuus oppia hienovaraisista vivahteista kehon kielessä on myös hyödyllistä empatian kehittämisessä. Käsien ristitys, äkillinen jäykkyys tai silmäkosketuksen välttäminen voi tarkoittaa, että henkilö ei ole liian onnellinen keskustelun etenemisestä. Jos pystyt näkemään nämä merkit, voit ohjata keskustelua parempaan suuntaan ennen kuin ongelmia ilmenee.

Neuvottelut

Oppiminen neuvottelemaan on yksi tärkeimmistä tavoista parantaa ihmissuhdetaitoja. Neuvotteluihin sisältyy ongelman ottaminen, kaikkien mukana olevien tekijöiden huomioon ottaminen ja mahdollisuus päästä kompromissiin, joka hyödyttää kaikkia osapuolia, vaikka jouduttaisiin uhraamaan. Neuvottelujen avulla ihmiset voivat löytää yhteisen pohjan kunnioittavasti. Ihanteellisessa tilanteessa neuvotteluja voidaan käyttää ennen kuin ongelmista tulee tärkeitä argumentteja. Kun ihmiset suuttuvat, on suurempi mahdollisuus väärään kommunikointiin ja erimielisyyksiin.

Tyypillisten neuvottelujen aikana kaikkien osapuolten tulisi sopia tapaamisista tiettynä ajankohtana ja paikassa. Kokouksen alussa (riippumatta siitä, onko se muodollinen vai epävirallinen), kaikki puolueettomat tosiasiat tulisi esittää niin, että kaikki ymmärtävät tilanteen täysin. Jälkeenpäin kaikkien osapuolten tulisi ilmaista, mitä pelkoja ja huolia heillä on tietyistä tuloksista. Mitkä ovat positiiviset puolet? Mitkä ovat negatiiviset tekijät?

philia rakkaus

Tämä avaa keskustelun, jossa jokainen selittää näkökulmansa. Tässä vaiheessa kuuntelutaidot ovat erittäin tärkeitä. Voidaan esittää kysymyksiä ja selventää tiettyjä kohtia. Laajennetun keskustelun avulla kaikki osapuolet voivat jatkaa mielensä puhumista ja pyrkiä tekemään johtopäätöksen, joka hyödyttää kaikkia. Tämä saattaa edellyttää alkuperäisten suunnitelmien uudelleen visualisointia, jotta kaikki olisivat tyytyväisiä samalla kun saavutat alkuperäisen tavoitteen.

vasteen ehkäisyhoito

Konfliktien ratkaiseminen

Ajattele viimeistä riitaa jonkun kanssa. Puhuitko keskenään kunnioittavasti, ottaessasi huomioon toisen näkökulman ja yrittäessäsi tuntea toisiaan? Vai huusitko säädyttömyyksiä, heität erilaisia ​​esineitä ja yritit huijata toista? Jos tämä tapahtui, miten se päättyi? Ristiriidat voivat luoda paljon äärimmäisiä tunteita, mutta jos pystyt pitämään tunteet kurissa, sinulla on selkeämpi lähestymistapa tilanteeseen.

Kuten neuvotteluissa, on tärkeää ensin tunnistaa tarkalleen konfliktin lähde. Salli kaikkien osapuolten puhua mieltään ja olla aktiivinen kuuntelija, kun et puhu. Joskus vaikeimmat konfliktit ovat seurausta väärästä viestinnästä. Yritä olla avoin mieli ja tarkastella ongelmaa toisen henkilön näkökulmasta. Kunnioittavan keskustelun avulla konflikti on voitava ratkaista.

Tiimityö

Usein löydät itsesi työskentelemään sellaisten ihmisten kanssa, joiden kanssa et välttämättä halua työskennellä. Tämä on erityisen yleistä työpaikalla, jossa kaikkien eri taustoista ja vakaumuksista kärsivien ihmisten on työskenneltävä yhdessä yhden tavoitteen saavuttamiseksi. Tehokas tiimi koostuu joukosta yksilöitä, jotka ovat kaikki halukkaita ottamaan haltuunsa roolin milloin tahansa. Tämä tarkoittaa, että saatat joutua olemaan johtaja, koordinaattori, toteuttaja, arvioija tai kaikki edellä mainitut. Tehokas työskentely tiimissä vaatii kaikki yllä olevat ihmissuhdetaidot - viestintä, johtajuus, empatia, neuvottelut ja ongelmanratkaisu. Ryhmähankkeen toteuttaminen on yksi parhaista tavoista harjoitella ihmissuhdetaitojasi ja oppia työskentelemään tehokkaasti muiden kanssa.

Ihmissuhdetaitojen harjoittelu

Lähde: rawpixel.com

Nämä taidot eivät kehity yhdessä yössä, eikä kaikilla ole työympäristöä, jossa he voivat aktiivisesti hankkia nämä taidot. Jos etsit joitain helppoja, jokapäiväisiä tapoja saada vahvoja ihmissuhdetaitoja, saatat löytää nämä yksinkertaiset tehtävät hyödyllisiksi:

  • Tapaa yksi uusi henkilö viikossa ja yritä oppia lisää heistä - älä pidä kiinni vain pienistä puheista. Yritä myötätuntoa kyseisen henkilön kanssa ja ymmärtää hänen näkemyksensä.
  • Liity klubiin tai urheilutiimiin, jossa sinun on tehtävä yhteistyötä muiden kanssa.
  • Löydä mukava penkki jonnekin, ja ihmiset katsovat. Voitteko kertoa kehon kielen perusteella, miltä heistä tuntuu?
  • Etsi organisaatio, joka puhuu sinulle ja viettää aikaa tavoittaa muita tarvitsevia.

Jos sinulla on erityisen vaikeaa olla yhteydessä muihin tai viestiä tehokkaasti, voi olla taustalla oleva ongelma. Puhuminen lisensoitujen neuvonantajien kanssa BetterHelpissä voi auttaa sinua löytämään ratkaisun.