Mikä on paras tapa määritellä ego?

Egosta on tullut hyvin yleinen sana. Ihmiset käyttävät sitä vapaasti, tuntien tietävänsä tarkalleen, mitä se tarkoittaa. Psykologit käyttävät termiä eri tavalla kuin sen yleinen käyttö. Riippuen tavasta, jolla määrität egon, saatat ajatella, että se on jotain toivottavaa tai jotain, jota on vältettävä hinnalla millä hyvänsä.Lähde: rawpixel.com

Ego-sanan alkuperä

Sana 'ego' tulee latinankielisestä sanasta, joka tarkoittaa 'minä'. Kun Freud kehitti psykoanalyyttistä teoriaa, hän käytti sanaa kuvaamaan tiettyä minänäkökohtaa. Freudin kääntäjä valitsi sanan 'ego'.

Kuinka ihmiset yleensä määrittelevät ego

Yleinen egomääritelmä on samanlainen kuin sana 'itsetärkeys'. Kun joku näyttää ajattelevan liian korkealla itsestään, saatat sanoa, että hänellä on suuri ego. Joku, joka ajattelee jatkuvasti itsensä paremmaksi ja tärkeämmäksi kuin muut ihmiset, voidaan kutsua egomaniakiksi.Ylivoimaisen asenteen hoitaminen ei ole helppoa. Se voi saada sinut tuntemaan kaunaa ja vihaa, ja se voi vaikuttaa tapaan, jolla ajattelet itseäsi. Mikä vielä pahempaa, ihmiset, joilla on iso ego, saavat usein mitä haluavat sen kustannuksella, mitä haluat.Ego: n yleiset synonyymit

Useat synonyymit egolle liittyvät tähän sanan yleiseen määritelmään.

ItsevarmaYstävyys synonyyminä egolle tarkoittaa liian korkeaa itsetuntoa. Et vain ajattele olevasi hyvä ihminen, kun olet ylpeä. Luulet olevasi upea. Olet turha ja itsetuhoinen. Kuten Narcissus teki kreikkalaisessa myytissä, rakastut omaan heijastukseesi ja saatat viettää paljon aikaa peiliin katsomalla, kiehtovana siitä, mitä näet oman heijastuksesi kauneudena.

Tarkoittaako tämä henkilöä, joka on ylpeä, on narsisti? Ehkä ja ehkä ei. Jos sinäkin tunnet tarvetta jatkuvaan ihailuun, sinulla on tunne oikeutetusta, empatian puute, käyttäydyt ylimielisesti, olet kiinnostunut fantasioista menestyksestä ja et näe mitään vikaa muiden hyödyntämisessä, sinulla voi olla narsistinen persoonallisuus.

YlimielisyysArrogance, toinen synonyymi egon yhteiselle käytölle, on eräänlainen asenne ja siihen liittyvä käyttäytyminen. Kun olet ylimielinen, olet ylivaltainen, ja vaadit aina, että toiset arvostavat sinua suuresti. Voit hallita tilanteita, jotka eivät välttämättä ole sinun hallittavissa. Teet valtapelejä ajattelematta, miten ne voivat vaikuttaa muihin. Itse asiassa pidät muita halveksivana, pitäen heitä vähemmän kunnioittamisen arvoisina.

BeadeadednessBeadeadedness on yksi rento synonyymi egolle. Jos sinulla on suurpää, sinulla on liioiteltu tunne omia kykyjäsi, ominaisuuksiasi ja tärkeyttäsi. Laitat muut ihmiset alas. Nöyryytät muita pitämällä voimakkaan keskittymisesi omaan yliarvoiseen itsetuntoasi kohtaan.ItsetyytyväisyysItsetyytyväisyys eroaa hieman muista egon tavallisista synonyymeistä. Positiivisella tavalla se voi tarkoittaa sitä, että olet yksinkertaisesti tyytyväinen omiin saavutuksiisi tai tilanteeseen. Sanaa käytetään kuitenkin joskus negatiivisesti. Tässä mielessä itsetyytyväisyys tarkoittaa, että olet itsekäs. Olet niin tyytyväinen itseesi, että ärsytät ja ärsytät muita ihmisiä.

enkelin numero 8 merkitysLähde: pexels.com

Paremmuus

Ylivoimaisuudella näyttää olevan positiivinen merkitys. Loppujen lopuksi kuka ei halua tulla ylivoimaisemmaksi kuin muut? Toisaalta ihmiset, joilla on yleinen ylivallan tunne, näkevät itsensä paremmin kuin toiset, vaikka ei ole objektiivista näyttöä siitä, että he ovat.

Mahtipontisuus

Sanaa pompositeettia ei käytetä yhtä paljon kuin aiemmin, mutta merkitys on samanlainen kuin yleinen egomääritelmä. Kun olet loistava, käyttäydyt liian suurella tavalla. Voit liioitella sosiaalista asemaansa tai työpaikkaasi käyttäytymällä liian vakavasti ja itseään edistämällä.

Turhamaisuus

Vanity on sana, joka liittyy läheisimmin ulkonäköön. Kun olet turhaa, olet ihastunut ulkonäköön. Sinulla voi olla myös liiallinen ylpeys omiin saavutuksiisi ja kykyihisi.

Ego-psykologian määritelmä

Ego-määritelmä psykologiassa on aivan erilainen kuin sanan yleinen käyttö. Psykologiassa ego on neutraali käsite, joka yksinkertaisesti kuvaa osan itsestäsi.

Itsetunto

Itsetunto on itseluottamusta. Tunnet positiivisen itsetunnon ja itsekunnioituksen tunteen. Terveellinen itsetunto on ratkaisevaa monin tavoin. Kun ajattelet tarpeeksi hyvin itsestäsi, voit mennä luottavaisesti maailmaan vastaamaan tarpeitasi ja täyttämään toiveesi. Terveellä itsetuntoilla, ei vain kohdella itseäsi paremmin, mutta sinulla on taipumus kohdella myös muita hyvin.

Itse, joka on ristiriidassa muiden ja maailman kanssa

Yksi tapa, jolla psykologit käyttävät sanaa ego, on itsenäinen itsesi, jota olet vastakohtana muille. Egosi on oltava ehjä, jotta voit tehdä eron ajattelusi ja muiden ajatusten välillä. Ego on keskellä omia ajatuksiasi, käyttäytymistasi ja kokemuksiasi.

Ego psykoanalyysissä

Kuten aiemmin mainittiin, Freud käytti sanaa ego osana psykoanalyyttistä teoriaansa. Freudin mielestä jokaisella ihmisellä on psyyke, joka koostuu kolmesta osasta: id, ego ja superego. Id viittaa mielesi vaistomiseen osaan. Supernego viittaa siihen osaan teistä, joka kritisoi sinua tai moraalistaa sitä, mitä ajattelet tai teet. Ego on psyyken kolmas osa.

Tietoinen välittäjä

Freud näki egon tietoisena välittäjänä id: n ja superegon välillä. Sinulla on tajuton tarve, halu tai halu. Tämä tulee id: stä. Superego kritisoi ja tuomitsee halusi. Ego on kuitenkin se, joka päättää edetä tämän halun jälkeen vai ei. Tavallaan egosi 'puhuu' henkilöllisyytesi ja superegosi kanssa, esittää ratkaisun ja hallitsee id: n ja / tai superegon laskeumaa. Tässä mielessä egosi on mielesi päätöksentekokomponentti.

Lähde: rawpixel.com

Todellisuuden käsitys

Ego on osa sinua, joka havaitsee todellisuuden. Saatat haistaa kukan, maistella omenaa tai kuulla kovaa hehkua. Ego on se, joka vie tuon aistintiedon ja ymmärtää sen. Ego on mielesi järkevä osa. Se tunnistaa, mitä ympärilläsi tapahtuu. Sitten egosi päätöksenteon avulla voit sopeutua todellisuuteen kokiessasi sen.

Synonyymit egolle psykologiassa

Egopsykologian määritelmällä on omat synonyyminsä lukuun ottamatta egon yleisen käytön synonyymejä. Nämä synonyymit ovat itsessään neutraaleja, mutta ne voidaan yhdistää muihin sanoihin mielen positiivisen tai negatiivisen puolen merkitsemiseksi.

Itsekäsitys

Itsekäsitys on egosynonyymi, joka tarkoittaa näkemystäsi itsestäsi. Sitä voidaan kutsua myös minäkuvaksi. Itsekäsityksesi on monimutkainen ideoiden joukko siitä, millainen ihminen olet. Jos sinulla on positiivinen itsekäsitys, ajattelet itseäsi hyvänä ja arvokkaana ihmisenä. Jos sinulla on negatiivinen itsekäsitys, luulet itsesi alemmaksi tai kelvottomaksi.

Identiteetti

Ego psykologiassa voi viitata myös henkilöllisyytesi. Tässä mielessä egosi kattaa kaiken, mikä tekee sinusta sellaisen, joka olet. Se voi sisältää fyysiset ominaisuudet, sosiaalisen tilan ja kyvyt sekä henkiset omituisuutesi. Identiteettisi voi viitata myös siihen, kuka olet yhteiskunnassa muihin verrattuna.

Itsenäisyys

Itsenäisyys on oma ainutlaatuinen näkemyksesi itsestäsi osana suurempaa maailmaa. Kukaan ei näe sinua aivan kuten sinäkin, eikä kukaan näe maailmaa sellaisena kuin sinäkin.

Itsensä arvoinen

Itsetuntosi tunne on osa egoasi, joka päättää, että olet hyväksyttävä sellaisena kuin olet. Omaarvoisuutesi riippuu kyvystäsi nähdä itsessäsi hyvä ja arvioida sen olevan riittävä. Kun sinulla on positiivinen itsetunto, ajattelet itsesi ansaitsevan hyviä asioita. Arvostat sitä, että olet kuka olet ja tee asioita, jotka tekevät sinusta onnelliseksi.

numero 911 tarkoittaa

Lähde: pexels.com

Yksilöllisyys

Psykologit määrittelevät joskus egon yksilöllisyydeksi. Tämä on itsesi jyrkässä ristiriidassa muiden ihmisten kanssa. Sinä olet sinä, eikä kukaan muu ole sinä. Sinulla on omat tarpeesi, ajatuksesi, taipumuksesi ja kykynsä. Olet vastuussa siitä, mitä ajattelet ja miten käyttäydyt. Olet erillinen yksilö, jolla on ainutlaatuinen näkökulma ja polku elämässä.

Persoonallisuus

Persoonallisuus on se ainutlaatuinen ominaisuusjoukko, joka tekee sinusta sellaisen, joka olet. Jos sinulla on iloinen persoonallisuus, tervehdit maailmaa positiivisesti. Hymyilet usein ja ajattelet elämän hyviä asioita. Jos sinulla on persoonallinen persoonallisuus, työnnät muita tekemään mitä haluat, asettamalla oman mielipiteesi siitä, mikä on parhaiten kaikkien muiden edessä. Persoonallisuutesi on tapa olla maailmassa, ja sellaisenaan se on psyykkesi egokomponentti.

Samantyyppisiä sanoja

Lopuksi on muutama toisiinsa liittyvä sana, joita ihmiset käyttävät puhuakseen egosta.

Itsekkyys

Egoismi on filosofinen käsite. Se on usko, että moraalinen käyttäytyminen perustuu omien etujenne palvelemiseen. Niille, jotka kokevat, että suuren egon omistaminen on väärin, tämä saattaa kuulostaa kaukaiselta, mutta on helppo nähdä, kuinka itsestäsi huolehtiminen on parasta mitä voit tehdä. Lentoyhtiöt varoittavat matkustajia pukeutumaan omiin happinaamareihinsa ennen kuin he yrittävät auttaa jotakuta muuta. Lisäksi, jos asetat toiset etusijalle liian kauan, voit kulua, sairastua tai masentua.

Egotismi

Egotismi on sana, joka tarkoittaa samaa kuin iso ego. Jos olet egoisti, et voi lopettaa puhumista itsestäsi. Uskot olevasi ylivoimainen ja tärkeämpi kuin muut. Mielessäsi olet paras ja haluat kaikkien tietävän sen.

Egosentrismi

Psykologi Jean Piaget käytti sanaa egocentrism kuvaamaan lasten kyvyttömyyttä nähdä maailmaa kenenkään muusta kuin omasta näkökulmasta. Psykologi David Elkind puhui myöhemmin nuorten egosentrismistä, jota hän kuvasi nuorten taipumukseksi keskittyä itseensä ja siihen, mitä muut ajattelevat heistä. Tavallisessa käytössä egosentrismi kuvataan osuvasti lauseella 'ajattelu, että maailma pyörii ympärilläsi'.

Lähde: rawpixel.com

Mitä tarkoittaa terve ego?

Ego-psykologia voi tunnistaa sekä epäterveelliset että terveelliset egot. Jos sinulla on epäterveellinen ego, sinulla on epärealistinen näkemys itsestäsi. Saatat nähdä itsesi paremmaksi tai huonommaksi kuin olet todella. Sinulla voi olla narsistinen persoonallisuus tai masentua äärimmäisen masentuneesti, jos sinulla on epäterveellinen ego.

Entä terve ego? Miltä se näyttää? Jos sinulla on terve ego, ajattelet yleensä itseäsi hyvin liioittelematta omia saavutuksiasi tai kykyjäsi. Tunnet olevasi henkisesti tarpeeksi vahva vastaamaan elämän haasteisiin. Näet itsesi periaatteessa hyväksi, hyväksyttäväksi ja ainakin yhtä tärkeäksi kuin muut. Voit nähdä muiden näkökulmat, mutta kunnioittaa ennen kaikkea omaa.

Ego-vahinko voi usein tapahtua lapsuudessa tai traumaattisissa tilanteissa. Se, mitä sinulle tapahtuu tai mitä joku muu kertoo sinulle itsestäsi, voi häiritä kykyäsi nähdä itsesi kannattavaksi. Jos egosi vaikuttaa heikosta, se voi johtua siitä, että sinun on käsiteltävä menneitä traumoja tai masennusta. Terapeutti voi auttaa sinua muuttamaan ajatuksiasi, tunteitasi ja käyttäytymistapojasi parantamaan egosi.

Voit keskustella lisensoidun neuvonantajan kanssa osoitteessa BetterHelp.com saadaksesi apua tässä ja muissa mielenterveysasioissa. Ego on kallis asia. Kun näet terveellisen egosi positiivisena itsetuntoasi, voit tuntea suuremman onnen ja tyydytyksen olemalla juuri sellainen kuin olet.

UKK (usein kysytyt kysymykset)

Mikä on egon tarkka tarkoitus?

Ego-määritelmä vaihtelee asiayhteydestä riippuen. Egolla on psykologinen merkitys ja puhekieli. Ego-määritelmä on erilainen riippuen siitä, keneltä kysyt. Psykologisesti ego on ihmisen itsearvostus, itsetunto ja kuinka paljon he arvostavat itseään. Ego-kehitys alkaa lapsuudessa ja kehittyy aikuisvuosien myötä. Tietyt asiat voivat vaikuttaa itseemme, kuten traumaattiset kokemukset tai kamppailut mielenterveyden kanssa. Ihmiset pyrkivät saamaan terveellisen egon. Siellä terapia voi olla hyödyllistä. Joku ego voi olla hauras riippuen hänen elämänolosuhteistaan ​​ja kokemuksistaan. Terapeutti voi auttaa tätä henkilöä selvittämään, miten auttaa häntä tuntemaan itsensä paremmin.

Onko hyvä olla ego?

Ego-psykologian alkuperä juontaa juurensa Sigmund Freudiin. Freud määritteli psyyken kolmeksi erilliseksi osaksi - ego, superego ja id. Id on vaistomme; se haluaa ruokaa, seksiä ja rakkautta. Ego määritellään siten, että se on osa persoonallisuuttasi ja itsetunnettasi. Superego on se, mikä kertoo meille väärästä väärästä ja kasvattaa yhteiskunnan moraalia. Se liikkuu id: n ja haluamansa välillä ja egon tai ihmisen tunteen välillä. Psyyken kolme osaa pitävät toisiaan kurissa. Meillä kaikilla on ego. Kyse on siitä, onko itsetuntosi tunne paisunut tai suhteeton. Ihmisillä, joilla on narsistisia piirteitä, tai niillä, joilla on narsistinen persoonallisuushäiriö, on paisunut itsetunto. Heidän egonsa ovat jättimäisiä, koska sen alla heillä on vahva tunne itsensä inhoamiseen. He haluavat maksaa liian suuria korvauksia näyttämällä olevan iso ego ja suurta tunnetta siitä, kuka he ovat.

Ovatko ego ja ylpeys sama asia?

Ego ja ylpeys ovat samanlaisia, mutta ne ovat luonteeltaan erilaisia. Ylpeys liittyy siihen, miten muut näkevät sinut, kun taas ego on kiinnostunut itsestäsi.

Mikä on esimerkki egosta?

Esimerkki suuresta egosta on uskoa, että olet paras kirjailija koko maailmassa. Et usko, että kukaan voi kirjoittaa paremmin kuin sinä. Osa egon määritelmästä liittyy siihen, kuinka paljon arvostat itseäsi. Jos sinulla on terve itsetunto, ei egosi ole paisunut. Jos itsetuntosi on suurenmoinen, egon määritelmä muuttuu tässä yhteydessä. Se tarkoittaa, että henkilö on

Onko ego negatiivinen sana?

Ego määritelmä voi muuttua sävyään. Riippuen siitä, kuka puhuu siitä, se voi olla positiivinen tai negatiivinen. Egolla voi olla halveksiva sävy, jos se koskee henkilön paisunutta itsetuntoa. Kuitenkin, jos puhut yksilön käsityksestä kuka hän on, on mahdollista saada terve ego. Se ei välttämättä ole likainen sana. Joskus kuulet ihmisten puhuvan mies-egosta, joka eroaa nais-egosta. On olemassa yhteiskunnallinen stereotypia, että miehillä on hauras ego, enemmän kuin naisilla.

autolla ajamisen unelma merkitys

Mikä on egon vastakohta?

Päinvastaisen ego-tunteen vastakohta on nöyryys. He eivät ole liian kiinnostuneita todistamaan kuinka upeita he ovat. He tietävät hyvät ominaisuutensa ja onnittelevat mielellään muissa näkemiään hyviä ominaisuuksia.

Kuinka taistelette egoa vastaan?

Et voi välttämättä taistella egoa vastaan. Terveellisempi tapa tarkastella sitä on kysyä itseltäsi - miten minulla on terveellinen itsetuntemus? Kuinka voin työskennellä rakastamaan ja hyväksymään kuka olen?

Mikä on terve ego?

Terve ego on sellainen, jossa yksilö pystyy näkemään arvonsa perustellulla ja realistisella tavalla liioittelematta saavutuksiaan. He voivat myös tunnustaa muiden ihmisten saavutukset ja antaa heille tunnustusta menestyksestään.

Kenellä on suurin ego?

Ihmiset, joilla on suuria egoja, ovat yleensä niitä, jotka myös selviävät itsetunto-ongelmista. Ne kompensoivat liikaa joitakin vakavia epävarmuustekijöitä. Henkilön itsetuntemus voi vaihdella mielialan mukaan. Esimerkiksi henkilöllä, jolla on kaksisuuntainen mielialahäiriö, voi olla egoon liittyviä kysymyksiä riippuen tilasta, jossa he ovat tuolloin. Jos he eivät tunne oloaan, heillä ei ole egoa. Kun he kokevat maniaa, he tuntevat paisuneen ego-tehostuksen. He uskovat olevansa koskemattomia ja kykeneviä hämmästyttäviin asioihin. Suuret egot ovat yleensä varoitusmerkki siitä, että henkilöä säännellään jollakin tavalla.

Miksi ylpeys on synti?

Ylpeyttä pidetään synninä, koska kun olet ylpeä, et harkitse muita ihmisiä. Olet itsekeskeinen etkä rakasta lähimmäistäsi. On välttämätöntä tuntea myötätuntoa ja empatiaa ympärillämme olevia kohtaan, ja ylpeys häiritsee meitä tästä syystä.

Mikä on ylpeys?

Itse ylpeys on erilainen kuin itseluottamus. Jos sinulla on liikaa ylpeyttä, olet liian keskittynyt siihen, mitä muut ajattelevat sinusta sen sijaan, että sinulla olisi tasapainoinen näkökulma. Unohdat muiden toiveet ja tarpeet omien eduksi.

Mikä on egon antonyymi?

Egon antonyymi voi olla monenlaisia ​​asioita, kuten matala itsetunto, epäilys itsestään tai altruismi, nöyryys ja myötätunto.

Mitkä ovat egon ominaisuudet?

unessa juoksemisen raamatullinen merkitys

Ego-ominaisuudet ovat henkilö, joka on huolissaan itsestään ja laiminlyö nähdä muiden saavutuksia ympärillään.

Kuka löysi egon?

Sigmund Freud loi termin sitten sitten, kun hän esitteli psyyken eri osia. Freud on vastuussa sanakirjan egomääritelmästä, jota käytämme tänään.

Mikä on egon rooli?

Ego-tehtävänä on opettaa meille itsensä hyväksymistä ja auttaa meitä tutkimaan identiteettiamme.

Mitä egokuolema tarkoittaa?

Ego-kuolema liittyy itsetuntemuksen puuttumiseen. Henkilö menettää henkilöllisyytensä. Tämän seurauksena itsiarvostuksesi on kadonnut, eikä ole sitä, kuka olet.

Mistä tiedät, onko sinulla ego-ongelma?

Sinulla voi olla ego-ongelmia, jos sinä tai muut huomaat, että puhut liikaa itsestäsi tai saavutuksistasi. Jos huomaat, ettet anna muiden ihmisten kertoa elämäntaisteluistaan, saattaa olla aika keskustella näistä huolenaiheista terapiassa.

Onko nöyryys egon vastakohta?

Nöyrä on egon vastakohta. Jos voit laittaa ylpeyden syrjään ja olla kiitollinen saavutuksistasi sen sijaan, että kerskaat niistä, irrotat itsestäsi suuren egon.

Mikä on egoismin vastakohta?

Egoismin todellinen vastakohta on altruismi. Egoismi on huolta itsestäsi, kun taas altruismi uhraa tarpeesi muiden hyväksi.

Jaa Ystäviesi Kanssa: