Mikä on ryhmähoito ja kuinka tehokas se on?


Lähde: rawpixel.com

Ryhmähoidon sisällyttäminen hoitoon: menetelmät ja hyödyt

Psykoterapiaa on monia erilaisia, ja yksi terapian laajemmista muodoista on ryhmähoito. Ryhmähoitoa on monia erilaisia, ja on myös monia erilaisia ​​tapoja sisällyttää ryhmähoito hoitosuunnitelmaasi tai käyttää sitä itsenäisenä hoitona. Ryhmähoidon hyödyt ovat osoittaneet palauttavansa normaalin aseman ihmisille, jotka kärsivät monista erilaisista häiriöistä ja sairauksista, ja ryhmähoidon eri vaiheet mahdollistavat vierailijoille mahdollisuuden hyötyä kannustavasta ja positiivisesta ympäristöstä.Mikä on ryhmähoito? Määritelmän mukaan ryhmähoito käyttää yhtä tai useampaa terapeuttia, joka työskentelee samanaikaisesti yksilöryhmän kanssa. Tämän tyyppistä hoitoa tarjotaan monissa eri lääketieteellisissä laitoksissa, mukaan lukien yksityiset käytännöt, sairaalat, mielenterveyslaitokset sekä klinikat ja yhteisökeskukset. Vierailijat voivat liittyä ryhmähoitoistuntoihin muiden kanssa, jotka ovat ryhmähoidon eri vaiheissa, jolloin ihmiset voivat jakaa kokemuksia ja positiivisuutta hoidon eri vaiheissa.

Mitä ryhmähoito ehdottaa

Irvine D.YalomissaRyhmipsykoterapian teoria ja käytäntöhahmotellaan erillinen joukko suuntaviivoja tai periaatteita, jotka kuvaavat mainittuja periaatteita, jotka on tehty erityyppisistä ryhmähoidoista yksilöllisistä raporteista. Ryhmähoitoprosessi koostuu seuraavista:

mitä se tarkoittaa, kun haaveilet kuukautisistasi
 1. Toivon pysyvyys: Koska istunnot sisältävät yksilöitä ryhmähoidon eri vaiheissa, muiden menestymisen näkeminen ryhmähoitoprosessin aikana voi herättää toivoa muille, jotka ehkä ovat vasta aloittamassa ryhmähoitotoimia.
 2. Yksi oleminen: Sallimalla sinun parantua ja siirtyä traumaattisten kokemusten ohi muiden kanssa, jotka liikkuvat samalla tavoin omien demoniensa ohitse, voi olla tunne ykseyttä ja toveruutta, jota ei voida saavuttaa henkilökohtaisella terapialla. Tämä sidos on yksi ryhmähoidon eduista, joka voi olla erittäin tehokas oireiden torjunnassa.
 3. Tietojen jakaminen: Jakamalla tietoja ja työskentelemällä ryhmän jäseninä voivat jakaa tietoja, jotka voivat olla välttämättömiä toisen yksilön hoidolle ja parantumiselle. Tämä kokemusten jakaminen on ryhmähoitoaihe, joka voi vain lisätä ryhmähoidon onnistumista.
 4. Altruismi: Vahvuuksien jakaminen muiden ryhmähoidon jäsenten kanssa voi lisätä moraalia, itsetuntoa ja itseluottamusta niille, jotka ovat uusia tai vasta alkavia ryhmähoitotoimia
 5. Korjaava käyttäytymiskommentti: Ryhmähoitoryhmä alkaa muodostua perheenä monille ryhmän jäsenille. Ryhmähoidon aikana jäsenet voivat tutkia menneitä lapsuuden kokemuksia, joiden uskovat muokkaavan heidän persoonallisuutensa ja käyttäytymisensä ryhmään. Jakamalla näitä kokemuksia ja käyttäytymistä jäsenet voivat oppia muilta uusia taantumuksellisia tapoja, jotka ovat tehokkaampia, positiivisempia ja voimaannuttavia.
 6. Sosiaalisena pysyminen parantumisen aikana: Ryhmähoidon sosiaalinen näkökohta on erittäin hyödyllinen. Useimmilla ihmisillä on taipumus vetäytyä toipuessaan tai yrittäessään toipua traumaattisesta kokemuksesta. Toisten lähellä oleminen antaa sinulle mahdollisuuden parantua vetäytymättä ja puolestaan ​​antaa sinun harjoittaa uutta käyttäytymistä.
 7. Jäljitelmä: Ryhmän jäsenet voivat jäljitellä toisten vastauksia ja toimia skenaarioihin, jotka ovat hyödyllisiä ja positiivisia. Ryhmähoitoideoilla voidaan kääntää hyödyllisiä jokapäiväisiä sosiaalisia tekniikoita, joita muut voivat käyttää jokapäiväisessä elämässään.
 8. Ihmissuhteiden oppiminen: Vuorovaikutus muiden kanssa ja palautteen saaminen reaaliajassa on onnistunut ryhmähoitotyyppi. Saamalla palautetta muilta ryhmän jäseniltä ja ryhmeterapeutilta voidaan uusia näkökulmia ja tekniikoita kehittää turvallisessa ja vieraanvaraisessa ympäristössä.
 9. Katarsis: Jos sallit itsesi jakaa tunteesi ja traumaattiset kokemuksesi joukolle ihmisiä, jotka kokevat samanlaisia ​​kokemuksia, voit antaa sinun ja muiden päästää irti syyllisyydestä, kivusta tai stressistä.
 10. Olemassa olevat tekijät: Työskennellessään traumaattisten ongelmien parissa ryhmähoitoympäristössä vastuuntunto imeytyy myös ryhmän jäsenten ohjauksen ja tuen avulla. Tämän prosessin kautta yksilöt tietävät, että he itse ovat vastuussa teoistaan ​​ja valinnoistaan.

Mitä ryhmähoito kohtelee

Ryhmähoito on psykoterapian muoto, jolla voidaan hoitaa laaja valikoima erilaisia ​​häiriöitä ja sairauksia. Nämä sisältävät: • Heikko itsetunto / luottamus
 • Masennus
 • Ahdistus
 • Greif / tappio
 • Tunne- / fyysinen trauma
 • Sosiaalinen ahdistus / viestintä


Lähde: rawpixel.comRyhmähoitoaiheet voivat vaihdella omasta henkilökohtaisesta kokemuksestasi tai toisen ryhmän jäsenen traumasta. Ryhmähoidossa ei ole sääntöjä, joita tulisi käyttää tietyn lopputuloksen saavuttamiseksi; ryhmähoito on prosessi, johon on osallistuttava terapeutti ja muut. Ryhmähoitoaktiviteetteja aikuisille ovat:

 • Koulutus-, kulttuuri- tai sosiaaliset retket tai aktiviteetit
 • Ilmeikäs ryhmähoito, kuten taide, kirjoittaminen, näytteleminen ja tanssi
 • Integraattiset ryhmähoidot, kuten jooga, pilates tai akupunktio
 • Tukiryhmät tai taitokoulutusryhmät
 • Työpajojen opetusluennot

Ryhmähoitoistunnot voivat yleensä kestää tunnista kolmeen tuntiin. Ryhmähoitoistuntoihin mahtuu enintään kaksitoista henkilöä, ja yksi terapeutti on läsnä. Viikoittaisten istuntojen joustavuus on ryhmähoitoterapeutin ja lääkärisi tehtävä, riippuen siitä, sisällytätkö ryhmähoitoa hoitosuunnitelmaasi vai osallistutko ryhmähoitotilaisuuksiin yksin.enkeli numero 844

Ryhmähoidon edut

Ryhmähoidolla on monia erilaisia ​​etuja. Ryhmähoitoaiheet voivat vaihdella tavalla, joka antaa useille eri ihmisille, jotka kärsivät useista erilaisista häiriöistä, mahdollisuuden olla yhteydessä toisiin, jotka eivät ehkä käy läpi samaa surua, mutta ymmärtävät ainakin tunteesi.

Lisäksi ryhmähoitoaiheiden ja ryhmähoitoideoiden tutkimus osoittaa selvästi ryhmähoidon tehokkuuden tuhoavien oireiden hoidossa. Ryhmähoidon etuja ryhmähoidon kaikissa eri vaiheissa ovat:

 • Parannetaan itsetietoisuutta, omavastuullisuutta ja motivaatiota muutokseen
 • Kyky harjoitella ja oppia uusia, positiivisia taitoja ja käyttäytymistä
 • Palaute vertaisilta
 • Kyky rakentaa itseluottamusta ja itsetuntoa
 • Parantaa sekä ulkoista että ihmissuhdetaitoja
 • Varmistaa, että eristämistä ja vetäytymistä ei tapahdu
 • Kyky keskustella henkilökohtaisista asioista antaa heille helpomman tulla pinnalle ja henkilökohtaisten asioiden ratkaiseminen saavutetaan helpommin terapeutin ja muiden ohjauksessa

Ryhmähoitoaiheet voivat vaihdella sen mukaan, kuka jakaa trauman. Kun tämä ykseyden tunne jatkuu istunnoissa, ryhmä tarjoaa vahingossa tukea kaikille niille, jotka jakavat itsensä tai antavat itsensä olla haavoittuvia. Objektiivisuuden tunne saavutetaan myös ryhmähoitojen aikana. Koska muut ryhmän jäsenet eivät ole henkilökohtaisesti tekemisissä kanssasi tai sellaisten kanssa, joiden kanssa olet sosiaalinen, heillä on mahdollisuus lisätä mielipiteitä ja ideoita auttamaan sinua selviytymään tilanteista. Pohjimmiltaan he pystyvät näkemään asioita, joita et voi, tai saattavat olla liian puolueellisia nähdäkseen.Lähde: rawpixel.comRyhmähoitoaiheet voivat johtaa myös muiden inspiraatioon. Oppiminen muiden ryhmän jäsenten menestyksestä hoidossa voi antaa sinulle toivoa, että kovalla työllä voit voittaa oireesi tai traumasi. Ryhmähoitotoimet vahvistavat myös sosiaalisia taitojasi. Vaikka eristäminen tuntuu parhaalta liikkeeltä, se voi olla pahin. Ryhmähoitojen avulla voit parantua ollessasi sosiaalinen.Ota kaikki irti ryhmähoidostaTehokkain tapa hyötyä ryhmähoidosta on ottaa se vakavasti ja työskennellä ahkerasti. Paraneminen riippuu siitä, kuinka vakavasti otat sen, ja ryhmähoidon tehokkuus osoittaa, että kovalla työllä hoito voi johtaa toipumiseen. Ottamalla toisten kokemuksia opit uutta käyttäytymistä, vapauttamalla tuntemasi syyllisyyden ja ahdistuksen ja inspiroimalla muita seuraamaan samaa polkua kohti menestystä, jota itse käyt.

mitä numero 143 tarkoittaa

Ryhmähoitoa aloitettaessa on noudatettava näitä kolmea vaihetta varmistaaksesi, että sinulla on vastuu ja vastuu hoidon päättämisestä: 1. Pantti: Kaikkien tulisi suhtautua ryhmähoitoon vakavasti. Jokaisessa ryhmässä tulisi olla jäsenten allekirjoittama sopimus, joka kertoo, mitä heiltä odotetaan heidän omasta hoidostaan ​​ja muiden osallistumisesta.
 2. kaksi.Osallistua: Jopa päivinä, jolloin et halua osallistua ryhmähoitoon, tai hetkinä, jolloin sinun odotetaan jakavan, mutta ajattelet ohittamista, älä. Osallistuminen ei ole pelkästään olennainen osa palautumistasi, vaan myös ryhmässäsi olevien.
 3. Jaa:Trauman jakaminen muiden kanssa antaa sinun poistaa kokemuksesi taakat sinulta ja samalla antaa muiden myös olla yhteydessä sinuun oman toipumisensa vuoksi. Jakamalla olet parantamassa itseäsi ja parantamassa ryhmähoidossa olevia kanssasi.

Kuinka menestyä ryhmähoidossa

Lähde: pexels.com

Ryhmähoito ei ole vain parantumistasi, vaan myös kanssasi hoidettavien paranemista. Vaikka oletkin paikalla häiriösi tai traumasi ratkaisemiseksi, muut ryhmän jäsenet odottavat sinulta epäsuoraa ohjausta ja neuvoja. Jakamalla ja osallistumalla löydät yhteisyyttä kärsimällä ja samalla auttamalla muita heidän hoidossaan.

Osallistuminen, tutkimus ja vastuullisuus ovat erittäin tärkeitä onnistumalla ryhmähoidossa. On myös tärkeää tutkia, missä ryhmähoitoistuntoja tarjotaan ja mikä ryhmäterapeutti toimii sinulle. Verkkotyökalujen, kuten betterhelp.com, käyttäminen aikuisten ryhmähoitotoimintaa johtavien ammattiterapeuttien etsimiseen vie sinut polulle kohti rauhaa ja toipumista.

Jaa Ystäviesi Kanssa: